EnglishDutchSpanishGermanFrench
Natuurreservaten in Suriname

De eerste negen natuurreservaten in Suriname zijn gevestigd met de hulp van een natuur instandshoudings commissie. Vier van deze reservaten zijn in het kustgebied en de overige in het binnenland. Tot 1975 werd de vestiging van een natuurreservaat op basis van het voorkomen unieke flora, fauna, cultuur en geologische voorwerpen, bepaald. En ook op basis van hun typishe natuur en landschappen. Na 1975 werd het vestigen bepaald op basis van de inventaris van de natuur en het in kaart brengen van de eco systemen. Vandaag de dag hebben we elf natuurreservaten in Suriname, allen bereikt door te handelen. CSNR (Central Surinam Nature Reserve) is de grootste en de Hertenrits is de kleinste. STINASU (Stichting voor Natuurbehoud in Suriname) is sinds 1969 operationeel. Zij heeft als doel het promoten en stimuleren van de bewustwording voor het behouden van de natuur. En het onderzoeken naar hoe de natuur beschermd en hoe deze geëxploiteerd kan worden op een economische duurzame manier. Van de elf bestaande natuurreservaten zijn vijf in het kustgebied, drie tussen de oude kustvlakte en de savanne, drie andere en een natuurpark in het achterland van Suriname.

De vijf natuurreservaten in het kustgebied zijn:

1. Galibi Natuurreservaat, gevestigd in 1969. Het ligt aan de Noord Oost kust in het district Marowijne en is ongeveer 40 km2 groot. Galibi werd gevestigd om de zee schilpadden te beschermen die de zandstrand van Galibi gebruiken om hun eieren te leggen. Verder wordt Galibi economisch geexploiteerd door Stinasu en Stidunal in een gecontrolleerde vorm van natuurtoerisme. Twee onderzoeksstations werden er gebouwd om het biologisch onderzoek van de zeeschilpadden te stimuleren. Het departement van Natuurbehoud (NCD/LBB) heeft hier ook een permanente controlepost. Galibi is per boot te bereiken vanuit Albina.

2. De Wia Wia Natuureservaat werd gevestigd in 1966. Het bevindt zich in het district Marowijne, direct ten westen van Galibi en het is 360 km2 groot. Het werd gemaakt tot een reservaat vanwege het strand dat een belangrijke nestplaats is voor zeeschildpadden. Vandaag de dag is dit reservaat niet meer belangrijk voor zeeschilpadden, omdat het strand is geërodeerd. Vogels, vooral watervogels, vinden het nog interessant. Vaak worden kolonies van de welbekende Rode Ibissen (Eudocimus rubber) waargenomen in de zwampen van dit reservaat.

3. De Coppename Natuurreservaat werd gevestigd in 1966. Het bevindt zich langs de kust dichtbij de monding van de Coppenamerivier in het district Saramacca. Met haar 100 km2 grote oppervlakte is het heel bekend om de verschillende soorten reigers en Rode Ibis (Eudocimus rubber)

4. De Peruvia Natuurreservaat werd gevestigd in1986. Het bevindt zich voor de monding van de Coppename rivier in het zoetwatergedeelte van de kust van Coronie. Met een grootte van 310 km2, accomodeert het Peruvia natuurreservaat een groot aantal Mauritia palmen (Mauritie Flexuosa), Possentri bossen (Hura crepitans) en Blauw Gele Macao (Ara ararauna)

5. De Hertenrits Natuurreservaat werd gevestigd in 1972. Het bevindt zich in Nickerie en het is de kleinste van alle natuurreservaten in Suriname. Dit reservaat werd gevestigd vanwege culturele erfenis. Hier vinden we overblijfselen van het pre- Colombiaans bestaan.

De natuurreservaten die zich bevinden tussen de savanna en de oude kustvlakte zijn:


1. Het Wanekreek Natuurreservaat welke werd gevestigd in 1986. Dit 450 km2 groot reservaat bevindt zich bij de Wanekreek in het district Marowijne. Het is uniek door de witte natte savannes van de Watamaleo type en natte klei savannes van de Wanekreek, aangezien deze nergen anders te vinden zijn in Suriname.

2. Het Copi Natuurreservaat. Met een oppervlakte van 180 km2 bevindt dit reservaat zich aan de Casawinicakreek in het district Para. Het werd gevestigd om de droge klei savannes van de Welgelegen type en de natte wit zand savannes van de Zanderij type te beschermen. Verder is de Caiwinicakreek heel bekend om haar de rijkheid aan vis, zwamp otters en Kaaiman nestplaatsen. De welbekende Gordon pad, een pad van historische waarde, loopt door dit reservaat.

3. Het Boven Coesewijne Natuurreservaat met een grootte van 270 km2 is zeer bekend om de bruinzand savanna van de Coesewijne type, savannes van de Zanderij type en de droge witzand savannes van de Casipora type. Het voorkomen van deze savannes waren directe redenen om het Boven Coesewijne natuurreservaat te vestigen in 1986. De Coesewijnerivier is een goede visbron en trekt kaaimannen en zwamp otters. Zelfs West Indiaanse Manatees (Trichechus manatus) kunnen soms gezien worden.

De natuurreservaten in het binnenland zijn:


1. Het Brinckheuvel Natuurreservaat werd in 1966 gevestigd met een groote van 60 km2, tussen de Suriname- en Saramacca rivier in het district Brokopondo. In dit natuurreservaat zit een deel van het Grauwacke landschap van de unieke Sabanpasi type beschermd.

2. Het Centraal Natuurreservaat van Suriname (CNSR) werd gevestigd in 1989 door drie reeds bestaande natuurreservaten te fuseren. Deze zijn de Ralleighvallen, Tafelberg en de Eilerts de Haan gebergte natuurreservaten. De CNRS is de grootste met een oppervlakte van 16000 km2. Dit reservaat is zelfs geplaatst op de wereld erfgoedlijst van de Unesco. CNRS is zeer bekend om de vele stroomversnellingen (stromend water tussen de rotsen) en de verschillende vogels van welke de Guyana Cock of the Rock (Rupicola rupicola) de meest bekende is. STINASU exploiteert de Ralleighvallen door eco toerisme. Vele onderzoekers zijn ook geinteresseerd in het onderzoeken van dit reservaat. Er is veel onderzoek gedaan en meerdere zijn gepland. Er is een onderzoeksstation aan de voet van de Voltzberg om onderzoekers te accommoderen. Meerdere stations zullen woren gebouwd. De tafelberg wordt ook economisch geexploiteerd door toeristische expedities. Om de Tafelberg lopend te bereiken kan drie dagen duren. Tot heden zijn er geen economische activiteiten ondernomen voor de Eilerts de Haan gebergte.

3. Het Sipaliwini Natuurreservaat is 1000 km2 groot en ligt in het zuiden van Suriname in het district Sipaliwini. Met de vestiging van dit reservaat in 1972 is de Sipaliwini savanne, welke een uitbreiding is van de Paroe savanne in Brazilie, beschermd. Deze savanne is zeer bekend om de unieke diersoorten en werd populair met de ontdekking van de endemisch giftige blauwe kikker (Dendrobates Azureus)