EnglishDutchSpanishGermanFrench
Visa


Laat u ruim voor uw vertrek goed informeren over de visumeisen van Suriname. Indien u twijfelt, neem contact op met het Surinaams consulaat. Uw paspoort moet bij aankomst in Suriname nog 6 maanden geldig zijn. Let u er ook op dat tenminste nog 2 blanco pagina's in uw paspoort zijn voor het plaatsen van de visumsticker en de nodige stempels bij aankomst en bij de terugreis. Voor ouderen en gelden aangepaste regels zoals “visa on arrival”. U vindt hier de landen waarmee Suriname een visum afschaffingsovereenkomst heeft gesloten.

De mogelijkheid bestaat om via een reisorganisatie uw visum bij aankomst aan te vragen. Dit alleen als er geen consulaat
van Suriname aanwezig is in uw land.

Nieuwe visumsoorten en tarieven

Het Consulaat Generaal van de Republiek Suriname te Amsterdam maakt hierbij bekend dat ingaande 1 februari 2010 de volgende visumsoorten en tarieven zullen gelden.


Visumsoort

Geldigheidsduur visum

Visumtarief in Euros (€)

1.

Enkele binnenkomst (toeristenvisum)

3 maanden

Max. verblijfsduur 90 dagen

40

2.

KTV - kort termijn visum voor personen of groepen  (enkele binnenkomst)

3 maanden

Max. verblijfsduur 90 dagen

40

3.

KV visum (enkele binnenkomst i.v.m. goedgekeurde MKV)

Personen die langer dan 90 dagen in Suriname wensen te verblijven dienen een Machtiging Kort Verblijf aan te vragen.

Het KV visum wordt verstrekt aan degenen wiens MKV voor langer verblijf is goedgekeurd.

3 maanden

Langer verblijf mogelijk

40

4.

Visum voor 2 maanden - meerdere binnenkomsten (toeristenvisum)

* Te beoordelen door het Consulaat

2 maanden

Max. verblijfsduur 90 dagen

40

5.

Visum voor 1 jaar - meerdere reizen (toeristenvisum)

* Te beoordelen door het Consulaat

12 maanden

Max. verblijfsduur 90 dagen

150

6.

Visum voor 3 jaar meerdere reizen (toeristenvisum)

Slechts personen van Surinaamse origine komen hiervoor in aanmerking

Vereist: Bewijs van Surinaamse origine moet worden ingediend.

3 jaar

Max.verblijfsduur 90 dagen

165

7.

Visum i.v.m. overlijden (toeristenvisum)

Hiervoor komen slechts personen van Surinaamse origine in aanmerking:

-          Grootouders

-          Ouders

-          Kinderen (ouder dan 21 jaar)

-          Kleinkinderen (ouder dan 21 jaar)

-          Broers en zusters

Vereist: Bewijs van het overlijden en van  familierelatie (uitreksel, familie- of trouwboek) moet worden ingediend.

2 maanden

Max.verblijfsduur 90 dagen

20

8.

Zakenvisum voor 2 maanden (meerdere reizen)

Vereist: een inschrijvingsbewijs v/d Kamer van Koophandel en brief v/d zakenpartner in Suriname

2 maanden

Max. verblijfsduur 90 dagen

50

9.

Zakenvisum voor 2 jaar (meerdere reizen)

Vereist: een inschrijvingsbewijs v/d Kamer van Koophandel en brief v/d zakenpartner in Suriname

2 jaar

Max. verblijfsduur 90 dagen

300

10.

Transit visum

Voor doorreis via Suriname naar een andere bestemming.

Vereist: Vliegtickets die de doorreis (heen- en terugreis) bevestigen

3 dagen

Max. transit verblijf 3 dagen

10Het consulaat generaal van de republiek suriname in cayenne frans-guyana
Is gevestigd aan de:
3 avenue leopold heder
97300 cayenne guyane française

Telefoon nr: 0594 28 21 60
Fax nr: 0594 31 76 45
E-mail: cg-sme-cay@ wanadoo.fr

De openingstijden van het consulaat generaal zijn:
Maandag t/m vrijdag van 08 uur – 16.00 uur ;
Voor het publiek 09 uur – 12.00 uur

Onze dependence te saint-laurent du maroni is tijdelijk gevestigd aan:
04 rue schoelcher tel./ fax : 0594 34 49 68

De openingstijden zijn om de twee (2) weken
Des donderdag en vrijdag van 09.00 uur – 12.00 uur


------------------------------------------------------------------------------------

Visum aanvragen:
Bij het indienen van een visum voor de republiek suriname
Dient u zich aan het navolgende strikt te houden:

A. Een geldig paspoort dat minimaal zes (6) maanden geldig is;
B. Een copie persoonsgegevens van het paspoort
C. Een volledig/compleet ingevuld visumformulier
D. Uw handtekening op het visumformulier moet corresponderen (hetzelfde zijn) met dat van uw paspoort;
F. Een retour vliegticket voor niet fransen en toeristen op doorreis;
G. Verblijfsvergunning of werkgeversverklaring voor niet Fransen;
H. Niet fransen moeten hun visumaanvraag persoonlijk indienen
I. Verklaring van de ouders/voogd indien minderjarige Kinderen(jonger dan 18 jr) met derden afreizen;
J. Een (1) goed gelijkende pasfoto:
- niet ouder dan 6 maanden;
- beide oren duidelijk zichtbaar;
- geen oorbel toegestaan bij jongen/heren;
- geen piercing toegestaan bij zowel man als vrouw;
- bovenlichaam mag niet open/bloot zijn;
- het gebit mag niet zichtbaar zijn bij het lachen;


De visum tarieven ( incl. € 2,= administratie kosten ) bedragen:
Voor toeristen visa:
- single entry drie maanden € 42,--
- multyple entry twee maanden € 42,--
- multyple entry één (1)jaar €152,--
- multyple entry drie jaar € 167,-- (ex-Surinamer)
- multyple entry vijf jaar € 102,--
(usa) zaken visa:
- single entry één maand € 52,--
- multiple entry twee jaar € 302,--
Voor het indienen van uw visumaanvraag voor de republiek suriname
Bent u ook terecht bij office de tourisme van:
• saint – laurent 0594 344 154 / - 342 398
• matoury 0594 356 005 (stand by)
• adsuk kourou 0594 328 213
• association papakai kourou 0594 321 067
• visa express, laurent bouity 0594 318 014 / 0694 126 401
• point d’accueil multy service 0594 380 135/41 / 0694 238 796
• havas voyages/agence st-claire
• Mme. Karine leboucher 0594 311 960

Opmerking:
- de behandeling van de visumaanvraag is minimaal twee werkdagen.
- bij weigering van het visum zal geen restitutie plaatsvinden.
- onvolledige stukken zullen niet in behandeling worden genomen
Surinaamse paspoorten:
Voor het indienen van een aanvraag(en) voor een surinaams paspoort
Dient u zich op de maandag, dinsdag en woensdag van 09.00 u. - 12.00 u.
Persoonlijk aan te melden op het consulaat generaal in cayenne.

De duur/wachttijd voor het verkrijgen van het nieuw paspoort is ongeveer
Drie (3) maanden.

Bij indiening dient u de volgende bescheiden te overleggen:
A. Twee (2) kleuren pasfoto’s niet ouder dan 6 maanden / beide oren
Moeten zichtbaar zijn, geen oorbel (heren) en geen piersing bij zowel
Heren als dames
B. € 65,= (vijf en zestig euro) + € 10,= (tien euro) administratiekosten
C. Origineel en fotocopie in tweevoud van:
- carte de sejour of recepisse
- vervallen paspoort(volledig copieeren)
- geboorte akte / identiteitskaart van de republiek suirname
- voorpagina van het surinaams familie-boekje en de pagina
Waar de naam van de aanvrager voorkomt
- een faktuur van : telefoon, elektriciteit of water
- laatste woonplaats in suriname

Kinderen beneden 18 jaar:
- carte sejour van de moeder of de vader
- surinaams paspoort van moeder en vader(volledig copieeren)
- certificate scolarite
- vervallen paspoort(volledig copieeren)
- geboorte akte met vertaling indien geboren in guyane française
- het aanvraagformulier dient ondertekend te worden door
Tenminste de moeder bij natuurlijk erkende kinderen en beide
Ouders bij wettige kinderen

Nood:
- bij een verloren paspoort is een politie-verklaring (indien frans
Met vertaling) vereist en;
- bij beschadiging dient betrokkene het beschadigde paspoort te
Overleggen en het bedrag van: €140,-- (honderd en dertig euro)
+ €10,--(tien euro) administratiekosten.

Introductie Toeristen Kaart in de Republiek Suriname:
In het kader van de versoepeling van het huidig visumbeleid en ter bevordering van het toerisme heeft de regering van de Republiek Suriname besloten, conform de beleidsactiviteiten zoals opgenomen in het Jaarplan 2012, het reisverkeer naar Suriname verder te faciliteren via de introductie van de “Toeristenkaart”. Deze toeristenkaart wordt naast de verschillende typen visa afgegeven aan de visumplichtige vreemdelingen die voor toeristische doeleinden willen afreizen naar Suriname.
Van de toeristenkaart mogen gebruik maken de vreemdelingen van Surinaamse origine en de vreemdelingen die de nationaliteit bezitten van: Nederland, Frankrijk, Canada, Verenigde Staten van Amerika, Bolivia, Chili, Paraguay, Peru, Uruguay en Venezuela. De Toeristkaart kan verkregen worden na overlegging van een geldig paspoort en een retour ticket[1].
Frans- Guyanezen mogen niet op een toeristenkaart via Suriname doorreizen naar andere bestemmingen.
Voor de landen die niet visumplichtig zijn, geldt de toeristenkaart niet.
De toeristenkaart wordt per 25 november 2011 geintroduceerd.

De toeristenkaart kan gekocht worden:
1. bij alle vertegenwoordiging van de Republiek Suriname in het buitenland;
2. op Schiphol bij de speciaal daarvoor bestemde balies gedurende inchecktijden van de SLM en KLM naar Suriname.
3. op Johan Adolf Pengel Luchthaven in Suriname(in uitzonderlijke gevallen).

De kosten zijn Twintig euro (€ 20,=) of Vijfentwintig Amerikaanse Dollars($ 25,=).

De Toeristenkaart(eenmalig gebruik/Single entry)wordt uitgegeven voor ten hoogste negentig(90) dagen.

[1] Dit geldt niet voor reizigers die over land of met de boot reizen naar Suriname

Indien de reiziger in aanmerking wenst te komen voor meerdere binnenkomsten moeten zij een multiple entry visum aanvragen conform de thans geldende procedures m.n. een volledig ingevuld visumformulier met
bijbehorende stukken. Voor deze personen zal het normaal visum met de bijbehorende tarieven gehanteerd blijven.

Deze speciale voorziening is niet van toepassing op hen die voor zaken wensen af te reizen. De vreemdelingen die niet van Surinaamse Origine zijn en langer dan 90 dagen wensen te blijven in Suriname moeten de daarvoor
bestemde regelingen in acht nemen De procedures bij de MKV – aanvragen blijven onvoorkort van kracht.

DE VEEL GESTELDE VRAGEN:

Wat betekent de introductie van een Toeristenkaart?
Met de Toeristenkaart wordt beoogd het reisverkeer naar Suriname voor bepaalde categorieën vreemdelingen te versoepelen.

Wat zijn de voordelen?
1. Wachttijden voor het verkrijgen van het visum behoort tot het verleden.
2. Geen omslachtige procedures voor het invullen van het visum aanvraagformulier.
3. Goedkoper dan een visum.

Waarin verschilt de Toeristenkaart van het visum?
De toeristenkaart kan slechts voor 1 (één) reis gebruikt worden. De toeristenkaart wordt niet gehecht in het paspoort. Voor een toeristenkaart hoeft u geen visumformulier en pasfoto in te dienen (zie wel enkele voorwaarden hieronder genoemd). Indien, de toerist het grondgebied van Suriname is binnengekomen en over de grens gaat, zal betrokkene opnieuw een toeristkaart moeten kopen om het grondgebied van Suriname wederom te betreden.
Is met de introductie v/d toeristenkaart het visum afgeschaft?
Nee, de visumplicht is niet afgeschaft. De toegang is slechts versoepeld voor daarvoor in aanmerking komende personen zoals hieronder aangegeven.

Kan ik het visum voor drie ( 3) jaar of het zakenvisum nog aanvragen?
Ja, u kunt nogsteeds een visum voor 3 jaren of een zakenvisum aanvragen.
Dat moet geschieden conform de geldende regels en procedures van de Visum-Instruktie.
Alle andere visumsoorten blijven dus onverkort gehandhaafd.
Let wel: de visumaanvraag procedure is tevens onveranderd

Wie komt in aanmerking voor een toeristenkaart?
A. De vreemdelingen van Surinaamse origine** en
B. De bezitters van de nationaliteit van de navolgende landen:
1. Nederland; 2. Frankrijk; 3. Canada; 4. Verenigde Staten van Amerika;
5. Bolivia; 6. Chili; 7. Paraguay; 8. Peru; 9. Uruguay; 10. Venezuela
** Definitie van Surinaamse Origine zoals aangegeven door het Ministerie van Justitie en Politie in S.B. 2008 no.11

Let wel:
Personen (van niet-Surinaamse origine) met een paspoort van een ander land dan hierboven genoemd, met Ned.verblijfsvergunning of langdurig woonachtig in Nederland komen niet in aanmerking voor de toeristenkaart. Deze personen mogen conform de huidige visumprocedure een visum aanvragen.

Hoe kan ik een toeristenkaart kopen?
Om een toeristenkaart te kunnen kopen dient u te kunnen overleggen:
- Een geldig paspoort (tenminste nog 6 maanden geldig bij aankomst);
- Een retour ticket***.

Indien nodig, extra documenten b.v. in geval van
- Te bewijzen Surinaamse origine;
- Gezag over minderjarige kinderen (conform geldende voorwaarden gesteld bij de visumaanvraag voor minderjarigen).
***Dit geldt niet voor reizigers die over land of met de boot reizen naar Suriname

Waar kan de toeristenkaart gekocht worden?
- Bij de vertegenwoordigingen van de Republiek Suriname in het buitenland (alle Ambassades en Consulaten van de Republiek Suriname in andere landen).
- Op Schiphol bij speciaal daarvoor bestemde balies (gedurende de inchecktijd van de SLM en KLM naar Suriname).
- Op de Johan Adolf Pengel luchthaven in Suriname bij aankomst.

Wat kost de toeristenkaart?
Een toeristenkaart kost 20 euro of 25 US

Kan iemand anders een toeristenkaart voor mij kopen?
Ja, dat is mogelijk indien de persoon overlegt:
- Uw geldig paspoort
- een retourticket op uw naam
- evt. andere benodigde documenten (zie boven)

Hoe lang is de toeristenkaart geldig en kan ik het vaker gebruiken?
De toeristenkaart is geldig tot 90 dagen na binnenkomst en kan eenmalig gebruikt worden.
Het is dus niet bestemd voor meerdere reizen. Voor een volgende (terug)reis naar Suriname dient men wederom een toeristenkaart te kopen. Vereisten zoals eerder genoemd gelden ook dan weer.

Hoe lang mag ik in Suriname verblijven op een toeristenkaart?
Vreemdelingen mogen maximaal negentig (90) dagen in Suriname verblijven. Bij binnenkomst krijgen zij van de Immigratiedienst een kortverblijf stempel van 30 dagen in het paspoort en op de toeristenkaart. Voor het verkrijgen van de resterende 60 dagen kan de toerist zich aanmelden bij de Vreemdelingendienst.
Personen van bewezen Surinaamse origine krijgen bij binnenkomst een verblijf van 6 maanden afgestempeld.

(Personen van niet-Surinaamse origine die langer dan 90 dagen willen verblijven dienen vooraf een MKV- aanvraag ingediend te hebben. De overige procedures bij MKV- aanvragen blijven onverkort van kracht).

Kan ik twee (2) toeristenkaarten kopen i.v.m. een tweede reis binnen korte tijd?
Nee, het is niet mogelijk om per persoon/paspoort meer dan 1 (een) toeristenkaart te kopen.

Moet voor kinderen die in het paspoort van de ouder(s) staan bijgeschreven ook een toeristenkaart gekocht worden?
Ja, voor elk kind dat meereist in het paspoort van de ouder dient een ook een toeristenkaart gekocht te worden. Zo ook dienen alle retour tickets en extra documenten inzake gezag over de minderjarige(n) overlegd te worden.

Opmerkingen:
- U ontvangt geen kwitantie voor uw aangekochte toeristenkaart. Uw toeristenkaart is tevens uw betalingsbewijs.
- Bij verlies van toeristenkaart voordat deze gebruikt is, zal een nieuwe kaart gekocht dienen te worden. (Zie vereisten).

Welke vreemdelingen behoren tot “de categorie Vreemdelingen van Surinaamse Origine”?
Volgens de “Beschikking van de Minister van Justitie en Politie van 2 juli 2008 no. 4723/08 (S.B. 2008 no.93), houdende vaststelling van richtlijnen met betrekking tot de toelating en het verblijf van
vreemdelingen van Surinaamse Origine (Richtlijnen toelating en verblijf vreemdelingen van Surinaamse Origine):

a. Personen die in Suriname zijn geboren en thans een andere
nationaliteit dan de Surinaamse hebben;

b. Personen die vallen onder artikelen 2, 3, en 4 van de Wet op de Nationaliteit en het Ingezetenschap (G.B. 1975 no.1971, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002 no. 22) en thans een andere dan de Surinaamse nationaliteit bezitten;

c. Personen die buiten Suriname zijn geboren uit ouders waarvan een of beide in Suriname is (zijn) geboren en met welke ouder(s) die personen in familierechtelijke betrekking staan of hebben gestaan
en thans een andere dan de Surinaamse nationaliteit bezitten;

d. De echtgenot(e)en de minderjarige kinderen die feitelijke tot het gezin behoren van de onder a, b en c van deze paragraaf genoemde vreemdelingen.


DE OVERIGE DIENSTEN VAN HET CONSULAAT GENERAAL ZIJN:
 

AANVRAGEN MKV (MACHTIGING TOT KORTVERBLIJF) IN DE REPUBLIEK SURINAME

Website: http://www.consulaatsuriname-gf.com/smartcms/default.asp

Visa formulier: http://www.consulaatsuriname-gf.com/smartcms/downloads/visumformulier.pdf

Machtiging voor kortverblijf: http://www.consulaatsuriname-gf.com/smartcms/downloads/MVK_formulier%20_kort_verblijf_visum_.pdf

Vragen over Visum

Visumdienst

De afdeling Consulaire Aangelegenheden is belast met de zorg voor de diplomatieke en consulaire aangelegenheden en de uitgifte en inname van reisdocumenten buiten Suriname. Tevens is deze afdeling belast met het verstrekken van visa aan belanghebbende die De Republiek Suriname wensen te bezoeken.

Wat is een visum?
Een visum is een legaal bewijs dat toegang verleent tot het grondgebied van de Republiek Suriname. De aanvraag van een visum wordt gedaan op de buitenlandse vertegenwoordiging van de Republiek Suriname met uitzondering van de permanente vertegenwoordiging in New York. Het visum is geen verblijfsvergunning.

Hoe lang is een visum geldig?
De geldigheidsduur van een visum is de periode waarin het visum moet worden gebruikt.

Wat hebt u nodig voor de aanvraag van een visum?
• een volledig ingevuld visum- aanvraag formulier
• Een geldig paspoort (minimaal 6 maanden vanaf de dag van indiening)
• Recente pasfoto

Wat moet een visumplichtige vreemdeling doen indien er geen vertegenwoordiging van Suriname is in zijn land of regio?
Voor burgers van landen waar er geen Ambassade of Consulaat is gevestigd bestaat de mogelijkheid:
• om bij de dichtsbijzijnde Ambassade of Consulaat in hun regio een visum per post of per mail aan te vragen of
• om een "Visum bij Aankomst" aan te vragen bij het Onderdirectoraat Conza.

Wat is een "Visum bij Aankomst" (VBA)?
Een "Visum bij Aankomst" is een goedkeuring die is verleend door het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan een persoon die moet afreizen om een visum te verkrijgen op de Johan Adolf Pengel Luchthaven (JAP).
Tevens dient de passagier deze goedkeuring aan te tonen bij het inchecken. Echter moet de aanvraag voor een visum bij aankomst gedaan worden door een referent in Suriname. De referent kan een individu of een bedrijf zijn in Suriname. De aanvragen worden gedaan op het Onderdirectoraat Conza.

Wat hebt u nodig voor de aanvraag van een "Visum bij Aankomst"?
• een volledig ingevuld visum- aanvraag formulier
• een begeleidend schrijven gericht aan de Onderdirecteur van Conza, op brievenhoofd en voorzien van de handtekening van de leiding en het bedrijfstempel. Dit schrijven dient minstens tien (10) werkdagen voor de vermoedelijke afreisdatum te worden aangeboden
• Een kopie van een geldige bedrijfsvergunning (indien de termijn is vervallen, dan een kopie van de aanvraag tot verlenging van de bedrijfsvergunning)
• Een recente KKF uittreksel (steeds geldig voor een periode van minstens 3 maanden)
• Een kopie van het paspoort van de belanghebbende (de geldigheid van het paspoort zal bij de aanvraag van de reis nog minstens zes (6) maanden geldig zijn)
• Twee pasfoto's (digitale foto's) moeten bij aankomst worden vervangen door een normale pasfoto
• Een origineel reisschema afgegeven door de luchtvaartmaatschappijen

Hoeveel werkdagen van te voren moet de aanvraag voor een "visum bij aankomst" ingediend worden?
De aanvraag voor een "visum bij aankomst" dient minstens 10 werkdagen voor de afreisdatum te worden aangeboden op het Onderdirectoraat CONZA
(Ministerie van Buitenlandse Zaken).

Wanneer moet een vreemdeling de Machtiging tot Kort verblijf (MKV) procedure inzetten?
Iedere visumplichtige vreemdeling met uitzondering van de vreemdelingen van Surinaamse origine, die langer dan 3 maanden(90 dagen) in Suriname wenst te verblijven, dient een MKV aan te vragen op de ambassade of het consulaat van Suriname in het land van herkomst.
Voor de vreemdelingen die afkomstig zijn vanuit een land waar Suriname geen vertegenwoordiging heef,t moet de MKV ingediend worden bij de dichtstbijzijnde ambassade of consulaat.
Door het invoeren van de MKV procedure is er een eind gekomen aan het gebruik van een toeristenvisum voor het aanvragen van een verblijf voor een langere periode. De aanvraag moet minimaal drie maanden van te voren voor de geplande afreisdatum ingediend worden. De MKV is een voorloper op de verblijfsvergunning. De goedkeuring of afwijzing van de MKV is een aangelegenheid van het Ministerie van Justitie en Politie.

Welke burgers van landen hebben geen visum nodig om naar Suriname af te reizen?
Degene die gevrijwaard zijn van visum, zijn de nationalen van Staten waarmee de Republiek Suriname een visumafschaffingsovereenkomst op basis van reciprociteit heeft gesloten. Landen waarmee Suriname een visum afschaffingovereenkomst heeft gesloten op basis van reciprociteit zijn:
1. Antigua & Barbuda (eenzijdige opzegging)
2. Argentinië
3. Bahamas (visum vereist voor een verblijf langer dan 90 dagen)
4. Barbados
5. Belize
6. Brazilië
7. Chili (alleen voor houders van dienst -en Diplomatiek paspoorten)
8. Costa Rica (alleen voor houders van dienst- en Diplomatiek paspoorten)
9. Columbia (alleen voor houders van dienst - enDiplomatiek paspoorten)
10. Cuba( alleen voor houders van officieel- en Diplomatiek paspoorten)
11. Dominica
12. Filippijnen
13. Gambia
14. Guyana
15. Grenada
16. Hong Kong ( alleen voor houders van paspoorten uitgegeven door de
Hong Kong Special Administratieve regio)
17. Israel
18. Jamaica
19. Japan (geen visum voor vakantie)
20. Maleisië (voor 30 dagen toeristische doeleinden visum vrij)
21. Monserat
22. Nederlandse Antillen
23. St. Kitts & Nevis
24. St.  Lucia
25. St. Vincent en de  Grenadines
26. Singapore
27. Trinidad en Tabago
28. Venezuela (alleen voor diplomatiek paspoorten)
29. Zuid-Korea


Gezinshereniging
Met de MKV regeling bestaat ook de mogelijkheid om de gezinshereniging procedures op te starten. Onder gezinshereniging wordt verstaan " vereniging van een echtpaar en diens minderjarige kinderen". De categorie meerderjarige kinderen, broers, zussen, ouders etc. worden niet gerekend tot het gezin.

Vreemdeling van Surinaamse origine(herkomst):
De groep die gerekend mag worden tot een vreemdeling van Surinaamse herkomst zijn:
• Personen die in Suriname zijn geboren en thans een andee nationaliteit dan de Surinaamse hebben;
• Personen die buiten Suriname zijn geboren uit ouders van wie een of beide n Suriname is (zijn) geboren en met welke ouder(s) die personenen in familierechtelijke betrekking staan of hebben gestaan en thans een andere dan de Surinaamse nationaliteit bezitten;
• De echtgenote en de minderjarige kinderen die feitelijk tot het gezin behoren van de vreemdeling in Suriname geboren

Wie zijn Vrijgesteld van Visum?
In artikel 11 van de visuminstructie (SB 1983 no.68) is duidelijk aangeven dat, vluchtelingen, zeelieden en bemanningsleden van vliegtuigen vrijgesteld zijn van visa.

Wat moet een vreemdeling doen als hij of zij arriveert met een zeilboot in Suriname?
Bij binnenkomst wordt de zeilboot geregistreerd door de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), waarbij ze een stempel van de immigratiedienst ontvangen om ten hoogste een maand te vertoeven op de wateren van Suriname. Indien de vreemdeling langer wenst te verblijven dient zij of hij een visum aan te vragen bij de balie van het
Onderdirectoraat Consulaire aangelegenheden. De benodigde stukken die de vreemdeling nodig heeft zijn hetzelfde als de aanvraag voor een reguliere toeristen visum.

Hebben CARICOM burgers een visum nodig?
Caricom burgers mogen volgens het herziene verdrag van Chaguaramas in artikel 46, zich voor zes maanden vrijelijk bewegen in Suriname. Verder mogen bepaalde groepen, de bekwame burgers, zich vestigen om hier te werken (S.B. 2006 no. 19).

Hoe vraagt men een notariële acte aan?
Het Onderdirectoraat Consulaire aangelegenheden is geen instantie waar u terecht bent voor notariële aktes. Hiervoor moet u een familielid in Suriname machtigen om uw notariële aktes in orde te maken.

    Geen bedrijven aanwezig!